Gemeente Zoetermeer

Tellick helpt Zoetermeer 2040 visualiseren

Achtergrond

In een tijd waarin steden hun toekomstvisies willen delen en burgers willen betrekken bij stadsontwikkelingsplannen, stond de Gemeente Zoetermeer voor de uitdaging om haar visie voor het jaar 2040 op een interactieve en boeiende manier te presenteren. Om de toekomst van de stad levendig en tastbaar te maken voor haar inwoners, zocht de Gemeente Zoetermeer naar innovatieve oplossingen.

Screenshot van onze casus voor de Gemeente Zoetermeer

De Oplossing

Tellick bood de Gemeente Zoetermeer de oplossing met hun revolutionaire product genaamd Scenebrook. Met Scenebrook konden zij op een eenvoudige manier VR-ervaringen creëren, waardoor toekomstige bouwprojecten tot leven werden gebracht voor de inwoners van Zoetermeer.

Door gebruik te maken van Scenebrook en moderne webtechnologie, slaagde Tellick erin om de visie van de Gemeente Zoetermeer voor 2040 tot leven te wekken. Tien bouwprojecten werden gepresenteerd in verschillende fases van ontwikkeling en bouw, alsof ze al voltooid waren. Dit stelde burgers in staat om een virtuele rondleiding te maken door de toekomstige stad, waardoor ze een gedetailleerd beeld kregen van wat er komen ging.

"Tellick staat dicht bij de klant, vraagt door en ondersteunt vanaf het begin tot het eind. Zeer kundig en klantgericht en daarmee ook zeer oplossingsgericht."
Ellen van der Knaap, Gebiedsmanager Dutch Innovation Park, Gemeente Zoetermeer

Het Resultaat

Het project was een groot succes en overtrof de verwachtingen van zowel de Gemeente Zoetermeer als haar inwoners. Ellen van der Knaap, vertegenwoordiger van de Gemeente Zoetermeer, benadrukte het belang van het visueel maken van toekomstige bouwprojecten voor inwoners en prees de impact van de gebruikte technologieën.

Ellen van der Knaap ervaart het Dutch Innovation Park in VR
"Het visueel maken van nog niet bestaande bouwprojecten voor inwoners van Zoetermeer was zeer geslaagd. Deze techniek maakt dat de verbeelding van de toekomst vele malen groter is dan alleen een 2D platte tekening of brochure."
Ellen van der Knaap, Gebiedsmanager Dutch Innovation Park, Gemeente Zoetermeer

In conclusie, het Zoetermeer 2040 VR-project illustreert perfect hoe innovatieve technologieën zoals VR en moderne webontwikkeling kunnen worden ingezet om stadsvisies tot leven te brengen en burgers te betrekken bij het planningsproces. Met Tellick als partner kon de Gemeente Zoetermeer haar toekomstvisie op een toegankelijke manier presenteren, waardoor een nieuwe standaard werd gezet voor participatie in stadsontwikkelingsprojecten.

Neem contact op met Dennie